Re: mathematics + NVDA


Luke Scholey <lukescholey@...>
 

Hi
I would be interested in discussing this with you. I am a student using math type with nvda if that will help you at all?
Thanks
Luke Scholey

On 8 Apr 2017, at 17:12, Annemiek van Leendert <annemiekleendert@...> wrote:

Hi,

I would like to get in contact with students who use NVDA when reading and comprehending

mathematical text . I want to discuss with you about your experiences and about ideas for improvements.

Annemiek


DISCLAIMER. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.
Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.