different configuration profiles and different dictionaries


Annemiek van Leendert
 

I have two questions

First question: I have a version of NVDA on a USB-stick and I want to use two configuration profiles. For example profile A with dictionary A (in synthetic speech) and profile B with dictionary B (in synthetic speech). Dictionary A and B are very different. For example, when working in configuration profile A I want "US" to be pronounced as "United States". When working in profile B I want "US" to be pronounced as "US". Is that possible? How?

Question 2: In the map userconf is a map SpeechDicts. In this map is a file "default". Is it possible to change the dictionary directly in this file? I tried it, but it did not work.

I hope that someone can help me.

Best regards,

Annemiek
DISCLAIMER. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.