Speech Dictionary


Annemiek van Leendert
 

In the old version of NVDA there was a map ”UserConfig”. In this map was a map called “SpeechDicts” . In it was a file called ”default”. In this file you could read the content of the speech dictionary.
Where can I find this file in the new version of NVDA ???


Annemiek van Leendert

werkdagen: woensdag en vrijdag

Expertise: rekenen en wiskunde voor leerlingen met een visuele beperking

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
www.visio.orgDISCLAIMER. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.