Re: Speech Dictionary


Annemiek van Leendert
 

It helps!
Thank you very much.
Kind regards,
Annemiek

Annemiek van Leendert

werkdagen: woensdag en vrijdag

Expertise: rekenen en wiskunde voor leerlingen met een visuele beperking

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
www.visio.org________________________________________
Van: nvda@nvda.groups.io <nvda@nvda.groups.io> namens Giles Turnbull <giles.turnbull@gmail.com>
Verzonden: maandag 25 september 2017 20:36
Aan: nvda@nvda.groups.io
Onderwerp: Re: [nvda] Speech Dictionary

I'm using Win10 and the default and voice dictionaries are in: appdata/roaming/NVDA/speechDicts

you'll find the appdata folder in C:\users\ and then whichever name your account is.

I find it easier to open that default.dic file in Notepad and searching for the word there to figure out whether I've already got a specific word in a dictionary, than I do starting at the top of the entries in the dictionary menu.

Hope that helps :)

Giles


DISCLAIMER. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.