Re: adjust punctuation with a key stroke


Mohammadreza Rashad
 

Hi,
Please use insert+p.

     Best wishes,
     Mohammadreza Rashad
        sent from android cellphone


On Oct 2, 2017 11:36 AM, "Annemiek van Leendert" <annemiekleendert@...> wrote:
Hello group,
is it possible to adjust punctuation with a key stroke??
Annemiek


Annemiek van Leendert

werkdagen: woensdag en vrijdag

Expertise: rekenen en wiskunde voor leerlingen met een visuele beperking

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
www.visio.orgDISCLAIMER. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.