Re: ESET Antivirus accessibility


ely.r@...
 

I was an ESET user for several years and found it inaccessible with either JAWS or NVDA. Earlier this month I reverted to using Windows Defender. ESET would give me alerts but it was not possible to read them.

Rick

 

 

From: nvda@nvda.groups.io <nvda@nvda.groups.io> On Behalf Of Iván Novegil via groups.io
Sent: Tuesday, May 26, 2020 5:09 AM
To: nvda@groups.io
Subject: [nvda] ESET Antivirus accessibility

 

Hi all.

 

A Spanish-speaking user has just contacted us via Twitter to ask about Eset antivirus's accessibility with NVDA. He says that it works fine both with JAWS and Narrator, but despite being listed as supported on Eset's website with NVDA he's finding many issues (no more details about them).

what is you experience with this?

 

Thanks! Regards.

--

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@...Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.