Re: accessible SIP client


Iván Novegil
 

Try MicroSIP, you'll need to use object navigation in some scenarios but it's usable.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@...Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 04/09/2020 á(s) 6:29, Rob Hudson escribiu:

The company I'm starting with uses a program called Zoiper. It's what I would call marginally usable, meaning NVDA sometimes can't find where it's supposed to be and clicks the wrong thing.
Would like to know of a recommendation for an accessible SIP client/softphone I could switch to, if the company gives me permission to, that is. Thanks.Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.