Re: Problem in the latest beta of NVDA


Iván Novegil
 

This is being discussed in an issue at NVDA repository.

https://github.com/nvaccess/nvda/issues/11968

From there you can even download a try build with the suggested fix to test and report if it solves the issue.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@...Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 30/12/2020 á(s) 16:20, Vaibhav Bhandari escribiu:

Hi all,
I recently updated to the latest beta version of NVDA in which I have
been facing a really weerd issue.
The problem is that whenever I switch my listening device from my
earphone to my bluetooth headphones, the sounds that NVDA makes while
entering/exiting focus/brows mode, exiting NVDA and enabling/desabling
screen curtain can't be heard. I then have to restart NVDA for those
sounds to return.
I didn't face this particular issue in the previous versions of NVDA
so I wished to ask if it is a bta related issue?

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.