Re: Problem in the latest beta of NVDA


Vaibhav Bhandari
 

Thanks for the info and link. I'll try out the fix.

On 12/30/20, Iván Novegil via groups.io <ivan.novegil@...> wrote:
This is being discussed in an issue at NVDA repository.

https://github.com/nvaccess/nvda/issues/11968

From there you can even download a try build with the suggested fix to
test and report if it solves the issue.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@... <mailto:ivan.novegil@...>
Experto certificado en NVDA <https://certification.nvaccess.org>

NVDA.es Logo
Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es <https://nvda.es>
- @nvda_es <https://twitter.com/nvda_es>

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu
destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A
utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén
diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen
autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique
por esta mesma vía e a destrúa.***

O 30/12/2020 á(s) 16:20, Vaibhav Bhandari escribiu:
Hi all,
I recently updated to the latest beta version of NVDA in which I have
been facing a really weerd issue.
The problem is that whenever I switch my listening device from my
earphone to my bluetooth headphones, the sounds that NVDA makes while
entering/exiting focus/brows mode, exiting NVDA and enabling/desabling
screen curtain can't be heard. I then have to restart NVDA for those
sounds to return.
I didn't face this particular issue in the previous versions of NVDA
so I wished to ask if it is a bta related issue?
--
Thanks/regards: Vaibhav Bhandari

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.