NVDA ile wamp server programını nasıl kullanabilirim | How can I use wamp server program with NVDA?


mertyakistirr@...
 

Original Message:
WAMP server programının son sürümünü NVDA'nın son sürümü ile kullanamıyorum Windows'un bildirim sekmesindeki WAMP server ayarları bölümünü bir türlü okumuyor NVDA'nın bazı beta sürümleri okuyor ancak NVDA'nın son sürümü okuyamıyor Jaws programı ve NVDA ile beraber okutabiliyorum ancak sadece NVDA ile okumuyor.

Google Translate Translation:
I cannot use the latest version of the WAMP server program with the latest version of NVDA. It does not read the WAMP server settings section in the notification tab of Windows, some beta versions of NVDA are read, but it cannot read the latest version of NVDA. I can read it with the Jaws program and NVDA, but not only with NVDA .

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.