Re: Accessible softphone programs with NVDA


Afik Souffir <afik.souffir@...>
 


Its not working with our current phone system unfortunately.
Do you have other ideas?
Thanks

Afik


From: nvda@nvda.groups.io <nvda@nvda.groups.io> on behalf of Iván Novegil via groups.io <ivan.novegil@...>
Sent: Monday, March 1, 2021 9:07:33 PM
To: nvda@nvda.groups.io <nvda@nvda.groups.io>
Subject: Re: [nvda] Accessible softphone programs with NVDA
 

Try MicroSIP. It's not fully accesible, but usable.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@...Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 01/03/2021 á(s) 20:04, Afik Souffir escribiu:

Hi,
I’m working at Strauss water.

The company wants to replace there Telephone system to a new one.
A part from that, i’m looking for accessible softphones programs with NVdA so i can work with them.
Its have to be one program that can accept calls, do outgoings calls and transfer them to other departements.

Any help will be muc appreciated 

Afik Souffir 

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.