NVDA chrashes with Dreamweaver CS6 and Acrobat Pro 2020 OCR


Iván Novegil
 

Hi all.


A Spanish-speaking user has asked us about the following two NVDA crashes:

1. When opening Dreamweaver, version CS6. NVDA directly crashes or hangs until it's restarted.

2. When Acrobat Pro 2020 finishes scanning a document, same, NVDA, or even Acrobat itself, crashes or hangs, seems that due to excessive resource use by Acrobat.


Do some of you experience one or both of this issues? I guess they can be reproduced with several NVDA versions including the latest stable, but don't have this information at this time.


Thanks!

--

Iván Novegil Cancelas
Equipo de xestión web e desenvolvementoAsociación Comunidad hispanohablante de NVDA
- Tel.: (+34) 910 05 33 25 ext. 2000
- ivan.novegil@...
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

Join {nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.