Re: Introducing NVDA-addons.org, the largest international add-ons store with official and unofficial add-ons from all NVDA communities


Iván Novegil
 

Hi.


I've kept the current default option, that is, it moves most recently updated add-ons to the top of the table, but also added a combo box to choose if you want to order it by name or summary, A-Z. I've also added a checkbox to only show official add-ons as a quick solution for grouping by official and unofficial, but I'll look into it deeper in the following days, since some more suggestions where made that would need to rebuild the SQL query structure and the table.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Equipo de xestión web e desenvolvementoAsociación Comunidad Hispanohablante de NVDA
- Tel.: (+34) 910 05 33 25 ext. 2000
- ivan.novegil@...
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 07/08/2021 á(s) 1:23, Brian Vogel escribiu:

Iván,

I'll never argue that giving the user the ability to choose their sort order is a bad idea.  Better than sticking with my suggestion as a fixed "one and only" option.  I still think it makes sense as a default option, but others may feel very differently.

But when this comes to fruition some default order will need to be selected.

--

Brian - Windows 10, 64-Bit, Version 21H1, Build 19043  

Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.

         ~Martin Luther King, Jr.

 

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.