Re: Introducing NVDA-addons.org, the largest international add-ons store with official and unofficial add-ons from all NVDA communities


Iván Novegil
 

Fixed. Thank you for the report.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Equipo de xestión web e desenvolvementoAsociación Comunidad Hispanohablante de NVDA
- Tel.: (+34) 910 05 33 25 ext. 2000
- ivan.novegil@...
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 07/08/2021 á(s) 5:10, Brian Vogel escribiu:

Iván,

Trouble report:  If you change the sort order using the drop-down on the first page, it only works on the first page.  When hit the Next link on the bottom of  page one the subsequent page reverts to your default ordering.

--

Brian - Windows 10, 64-Bit, Version 21H1, Build 19043  

Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.

         ~Martin Luther King, Jr.

 

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.