Re: Introducing NVDA-addons.org, the largest international add-ons store with official and unofficial add-ons from all NVDA communities


Iván Novegil
 

Thank you Florian. All collaboration from other local communities is very appreciated.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Equipo de xestión web e desenvolvementoAsociación Comunidad Hispanohablante de NVDA
- Tel.: (+34) 910 05 33 25 ext. 2000
- ivan.novegil@...
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 10/08/2021 á(s) 10:19, Florian Ionașcu escribiu:

Hello Ivan and all!
This website is very useful. Congrats to the NVDA Spanish community, this tool is a great contribution to the NVDA world.

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.