LAMBDA add-on 1.3.1 released #addonrelease


Iván Novegil
 

Hi all.


Finally, LAMBDA add-on v1.3.1 stable has been released, including compatibility with NVDA 2021.1 as its only change. This update won't be posted, at least by authors, on the community add-ons website, so it must be downloaded from the following link:

https://nvda-addons.org/files/get.php?file=lambda

Direct link: https://github.com/lambda-nvda/lambdaNvda/releases/download/latest/lambda.nvda-addon

It is also available a package with complete filename (no other differences): https://github.com/lambda-nvda/lambdaNvda/releases/download/1.3.1/lambda-1.3.1.nvda-addon

This release comes after no errors were reported with 1.3.1-dev, which has been posted in GitHub for a month.


Regards.

--

Iván Novegil Cancelas
Equipo de xestión web e desenvolvementoAsociación Comunidad Hispanohablante de NVDA
- Tel.: (+34) 910 05 33 25 ext. 2000
- ivan.novegil@...
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.